Dịch vụ giới thiệu luật sư nhập cư

Dịch vụ giới thiệu luật sư Texas

Điều lệ của tổ chức phi lợi nhuậnDịch vụ giới thiệu luật sư Texas, Hoặc TxLRS, là để giúp đảm bảo rằng tất cả các Texans có thể truy cập vào một luật sư có trình độ. Dịch vụ này miễn phí cho những người cần một luật sư.

Được chứng nhận bởi State Bar of Texas. Có rất nhiều tình huống mà việc thuê một luật sư có lợi nhất cho bạn. Có nhiều khả năng nếu bạn nghĩ rằng bạn cần một luật sư, tốt nhất nên liên hệ ít nhất để xem họ có thể giúp đỡ hay không. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn không có khả năng một luật sư,

Đối với luật sư quan tâm đến dịch vụ giới thiệu của Luật sư Texas và nhận giới thiệu của khách hàng, trước tiên hãy đăng ký với tư cách là luật sư tham gia bằng cách vào TxLRS.org/lawyers. Đăng ký trực tuyến, nhanh chóng và dễ dàng. Sự tham gia là miễn phí - không có lệ phí để tham gia luật sư.