Dịch vụ giới thiệu luật sư nhập cư

Dịch vụ giới thiệu luật sư Texas

Điều lệ của tổ chức phi lợi nhuận Dịch vụ giới thiệu luật sư Texas, hoặc TxLRS, là để giúp đảm bảo rằng tất cả người dân Texas có thể được tiếp cận với một luật sư có trình độ. Dịch vụ này miễn phí cho những người cần luật sư.

Được chứng nhận bởi State Bar of Texas. Có rất nhiều tình huống mà việc thuê một luật sư có lợi nhất cho bạn. Có nhiều khả năng nếu bạn nghĩ rằng bạn cần một luật sư, tốt nhất nên liên hệ ít nhất để xem họ có thể giúp đỡ hay không. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn không có khả năng một luật sư,

Đối với luật sư quan tâm đến dịch vụ giới thiệu luật sư Texas và nhận được giấy giới thiệu của khách hàng, trước tiên vui lòng đăng ký làm luật sư tham gia bằng cách truy cập TxLRS.org/lawyers. Đăng ký trực tuyến, nhanh chóng và dễ dàng. Việc tham gia là miễn phí - không có lệ phí để trở thành một luật sư tham gia.